Skip to content Skip to navigation

V/v Hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành CNTT ngày 06/04/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 06/04/2018 ngành CNTT như sau:

1. Nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục hiệu chỉnh: ngày 12/04/2018, thời gian: 9g00 -10 g00 sáng, tại Phòng A.106 (Thủ Đức)

2. Thời hạn nộp lại 02 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 06/05/2018.

3. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

Sau thời hạn trên nếu học viên nào chưa hoàn tất, kết quả bảo vệ không được công nhận chính thức.

4. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

5. Cập nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, học viên phải hoàn tất việc submit cập nhật thông tin trên form theo yêu cầu như trên.

Đề nghị các bạn thực hiện đúng theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.