Skip to content Skip to navigation

V/v điều chỉnh lịch học môn Chuyên đề nghiên cứu về Thị giác máy tính và môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số

Nhằm tạo điều kiện để học viên ngành KHMT có thể đăng ký học thêm môn của ngành CNTT, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học như sau:

  • Môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính do thầy TS. Lê Đình Duy phụ trách sẽ học vào tối thứ tư ngày 10/4/2019 và tối thứ tư ngày 24/4/2019 (nghỉ ngày 17/4/2019).
  • Môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số do thầy TS. Dương Minh Đức phụ trách sẽ học vào tối thứ tư ngày 17/4/2019 (nghỉ ngày 10/4/2019 và ngày 24/4/2019). Các tuần sau học bình thường.

Trân trọng.