Skip to content Skip to navigation

V/v Danh sách học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp hồ sơ tháng 10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách các học viên đã nộp hồ sơ trong tháng 10 đăng ký bảo vệ luận văn (theo file đính kèm, gồm 2 sheet: Ngành CNTT và KHMT).

Theo thống kê tại đường link các học viên đã upload luận văn (file PDF), Phòng thông báo nếu các Anh/chị học viên nào chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ bằng bản cứng hoặc chưa hoàn thành các thủ tục đăng ký bảo vệ, Phòng sẽ không có căn cứ chính thức để cập nhật các bạn vào danh sách. Đề nghị các Anh/Chị khẩn trương bổ sung đầy đủ thủ tục.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.