Skip to content Skip to navigation

Về việc thông báo kết quả TSSĐH đợt 2 năm 2018

Theo dự kiến điểm thi, kết quả trúng tuyển tuyển sinh SĐH sẽ công bố vào 21/11/2018. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên điểm thi, kết quả trúng tuyển và thông báo phúc tra dự kiến sẽ có vào đầu tuần sau 27/11/2018.

Trân trọng thông báo!