Skip to content Skip to navigation

Về việc công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đối với các nghiên cứu sinh từ khóa tuyển năm 2008 đến năm 2012

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo quy định chuẩn tiếng Anh đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo các nội dung sau:

Đối với khóa tuyển từ năm 2008 đến năm 2012: nghiên cứu sinh có thể sử dụng các chứng chỉ sau đây để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh:

  • Nếu nghiên cứu sinh đã hoàn thành môn tiếng Anh ở Chương trình đào tạo thạc sĩ thì được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh;
  • Nếu nghiên cứu sinh chưa hoàn thành môn tiếng Anh ở Chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có các chứng chỉ TOEFL ITP điểm tối thiểu 500, TOEIC điểm tối thiểu 600, IELTS điểm tối thiểu 5.5, VNU-EPT điểm tối thiểu 251.

Để được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải có các chứng chỉ theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo để nghiên cứu sinh thực hiện.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: