Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đỗ Thị Thanh Tuyền

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thanh Tuyền

- Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01).

- Tên đề tài luận án: Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng

- Người hướng dẫn 2: PGS. TS Vũ Đức Lung

- Phản biện độc lập 1: PGS. TS Đỗ Thanh Nghị

- Phản biện độc lập 2: TS. Ngô Quốc Việt

- Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.