Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến của NCS Bùi Danh Hường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn theo hình thức trực tuyến với đề tài:

“Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”

Của nghiên cứu sinh:

Bùi Danh Hường

Ngành:

Khoa học máy tính

Mã số:

62 48 01 01 (9 48 01 01)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến dự buổi họp chính thức của Hội đồng.

Thời gian:

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Địa điểm:

Họp trực tuyến bằng: Microsoft Teams. Code: y4479cr

Link trực tiếp: https://bitly.com.vn/x1t5q9

Liên hệ:

Chuyên viên: Nguyễn Minh Linh, điện thoại: 0984098572, email: linhnm@uit.edu.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN.