Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô "Thư mời tham gia giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018" của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Dân trí đồng tổ chức.
 
Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.