Skip to content Skip to navigation

Thư mời Tham dự tọa đàm về Đề án 89

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các anh/chị NCS, HVCH,

Nhằm tăng cường thông tin và thu hút các ứng viên tham gia, ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm về Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89). Thông tin chi tiết buổi tọa đàm như sau:
1. Thời gian: 13g00, ngày 07 tháng 3 năm 2024 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM).
3. Nội dung: tăng cường thông tin về việc triển khai Đề án 89, thu hút các ứng viên tham gia Đề án 89.
4. Thành phần tham dự:
- Chủ trì: Đại diện Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.
- Đại diện lãnh đạo: Ban Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Tài chính.
- Các cơ sở đào tạo:
+ Đại diện lãnh đạo cơ sở đào tạo;
+ Đại diện lãnh đạo Phòng Sau đại học, Phòng Tổ chức, phòng chức năng liên quan;
+ Chuyên viên phụ trách Đề án 89;
+ Cán bộ, giảng viên chưa có bằng tiến sĩ;
+ Học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu.
5. Báo cáo viên: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT.
             Phòng ĐTSĐH&KHCN kính mời Quý Thầy/Cô, các anh/chị NCS, HVCH, quan tâm đăng ký tham dự tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdF5FccJDigdssoraVj8D7XxaVUzekqu/edit?usp=sharing&ouid=102766990322905040900&rtpof=true&sd=true
- Thời gian đăng ký và cử người tham dự: trước ngày 01/3/2024

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.