Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 03 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi quý Thầy/Cô và NCS:

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô và NCS tham dự buổi báo cáo học thuật tại đơn vị chuyên môn (lần 3) của NCS Phan Thế Duy ngành CNTT với thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 08 giờ 00, sáng Thứ 5, ngày 11 tháng 1 năm 2024;
  2. Địa điểm: Phòng E10.3 Trường Đại học Công nghệ Thông tin;
  3. Nội dung báo cáo:"Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN";
  4. Người trình bày: NCS. Phan Thế Duy.
Trân trọng kính mời./.