Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Khoa KH&KTTT kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Phan Thế Duy để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với thông tin cụ thể như sau:

Tên luận án: “Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN”.
Cán bộ hướng dẫn: 
TS. Phạm Văn Hậu; 
PGS. TS. Lê Đình Duy.

Thời gian: 08h30,  Thứ Sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2023.

Địa điểm: Phòng E10.3.
 
Trân trọng kính mời./.