Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị,

Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.
Tên luận án: Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "TẠI SAO" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt.”.

Người hướng dẫn: 

- PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng

- PGS.TS. Phạm Hữu Đức

Nội dung báo cáo học thuật lần 2:

1) Giới thiệu bài toán hỏi-đáp với câu hỏi "TẠI SAO"
2) Phương pháp xác định quan hệ nhân quả theo cấu trúc diễn ngôn
3) Phương pháp lập luận tương tự
4) Mô hình lập luận để trả lời câu hỏi "TẠI SAO"
5) Kết quả thực nghiệm
6) Các công trình khoa học của luận án
7) Kết luận và hướng phát triển
 
Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu 23/07/2021
Hình thức: báo cáo online sử dụng Google Meet
 
Kính mời các Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự và cho ý kiến đóng góp.
Trân trọng.