Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hoàng Tùng

Kính chào các Thầy, Cô, Anh, Chị

Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hoàng Tùng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.
Tên luận án:  "MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ THEO TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN"

Người hướng dẫn: 

- PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

- TS. Vũ Minh Lộc

Thời gian: 09h00 sáng thứ bảy 04/12/2021
Hình thức: báo cáo online sử dụng Google Meet
Kính mời các Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự và cho ý kiến đóng góp.
Trân trọng,