Skip to content Skip to navigation

Thông tin về các Chương trình học bổng Tiến sĩ và Thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông tin đến Anh/chị học viên về các Chương trình học bổng, như sau:

Chương trình Tiến sĩ "Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster" của trường ĐH Hiroshima, Nhật 2016: Công văn số 33. http://www.mediafire.com/download/k4kynnsk25bsyrz/33_DTTTS+14_04_2016%28...

Chương trình học bổng thạc sĩ Developing Countries Partnership Program on Scholarship 2016: Công văn số 31.
http://www.mediafire.com/download/s8jag6w2twqzqvv/31_DTTTS+13_04_2016%28...

Thông tin chi tiết về các chương trình, Anh/chị vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.