Skip to content Skip to navigation

Thông tin chương trình học bổng Gadiah Mada

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin chương trình học bổng Gadiah Mada International Fellowship dành cho bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Phòng thông báo tới học viên cao học quan tâm nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ: 18/5/2018
Hồ sơ nộp qua mail: wcu@ugm.ac.id và cc. admission@ugm.ac.id

Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo thêm nội dung bên dưới và file đính kèm.

Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN