Skip to content Skip to navigation

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 9 đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01

2. Ngành Công nghệ thông tin, mã số 62 48 02 01

Điều kiện dự tuyển, hình thức xét tuyển, .... 

Xem chi tiết tại đây.