Skip to content Skip to navigation

Thông báo xét chuyển tiếp sinh cao học đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM thông báo xét chuyển tiếp sinh cao học đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01

2. Ngành Công nghệ thông tin, mã số 62 48 02 01

Xem chi tiết tại đây.