Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xét đơn gia hạn thời gian học tập sau 2 năm chính thức đối với học viên cao học khóa 11 (2016) đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 11(2016) đợt 1 về việc xét gia hạn thời gian đào tạo sau 2 năm chính thức (đối với các học viên chưa tốt nghiệp).

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện như sau:

  • Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo: (8/2016 - 30/08/2018)
  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng quy định.
  • Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên
  • Có nộp đơn và điền đầy đủ thông tin xin xét gia hạn theo mẫu quy định đính kèm.

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ gia hạn khi học viên đáp ứng đủ điều kiện như trên.

Thời gian nhận đơn: 06 - 07/09/2018.

Nộp tại: Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường ĐHCNTT (Thủ Đức) hay tại 291 Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM.

Đề nghị các Anh/Chị học viên quan tâm, lưu ý, nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Trân trọng thông báo.

 

File đính kèm: