Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí khóa 12 (tuyển sinh đợt 1 năm 2017)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 12 (trúng tuyển đợt 1 năm 2017) về việc thu học phí đợt 3 theo thông báo số 71/TB-ĐHCNTT, ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

-Số tiền học phí: 9.800.000 đồng (chín triệu tám trăm ngàn đồng).

- Thời hạn nộp: từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 16/07/2018.

-Về chính sách miễn giảm:

  • Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên nếu đóng đúng hạn,

Số tiền phải đóng: 9.310.000 đồng (Chín triệu ba trăm mười ngàn đồng)

  • Giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin và các trường thành viên Đại học Quốc gia – TP.HCM, giảng viên, giáo viên các trường học nếu đóng học phí đúng hạn,

Số tiền phải đóng: 8.820.000 đồng (Tám triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng);

Lưu ý:

Anh/Chị nào chưa trừ phần Học phí miễn giảm (5% hoặc 10%) của Học phí Đợt 2 (Nếu đóng đúng hạn) thì khi đóng Học Phí Đợt 3 này Anh/Chị trừ trực tiếp luôn.

Ví dụ: Học viên thuộc diện miễn giảm 10% học phí thì khi đóng  học Đợt 3 này, số tiền phải đóng: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.