Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí khóa 11, khóa 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên khóa 11, khóa 12 đang theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  về việc thu học phí tại thông báo số 69 và 70/TB-ĐHCNTT, ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

* Khóa 11 (trúng tuyển đợt 2 năm 2016) về việc thu học phí HK2 (2017 - 2018):

- Số tiền học phí: 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng)

* Khóa 12 (trúng tuyển đợt 2 năm 2017) về việc thu học phí đợt 2

- Số tiền học phí: 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm ngàn đồng)

 - Cách thức đóng tiền (khóa 12) như sau:

  •  Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên nếu đóng đúng hạn,

Số tiền phải đóng: 7.790.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng)

  • Giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin và các trường thành viên Đại học Quốc gia – TP.HCM, giảng viên, giáo viên các trường học nếu đóng học phí đúng hạn,

Số tiền phải đóng: 7.380.000 đồng (Bảy triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng);

  • Các bạn chưa trừ phần Học phí miễn giảm (5% hoặc 10%) của Học phí Đợt 1 (Nếu đóng đúng hạn) thì khi đóng Học Phí Đợt 2 này các bạn trừ trực tiếp luôn.

Ví dụ: Học viên thuộc diện miễn giảm 10% học phí thì khi đóng  học Đợt 2 này, số tiền phải đóng: 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm ngàn đồng).

Thời hạn nộp:  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2018.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.