Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí đợt 2 của NCS khóa 11 (Trúng tuyển đợt 1 năm 2017)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Nghiên cứu sinh thuộc Chương trình Đào tạo Trình độ Tiến sĩ Khóa 11 (Trúng tuyển đợt 1 năm 2017) về việc thu học phí Đợt 2 như sau:

1. Số tiền học phí: 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm ngàn đồng./.)

2. Phương thức đóng tiền học phí: Nghiên cứu sinh đóng tiền học phí vào Tài khoản của Trường với thông tin như sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ngân hàng: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

Số tài khoản: 31410001210304

Lưu ý: Khi đóng tiền học phí, Nghiên cứu sinh cần ghi đầy đủ các thông tin sau vào nội dung nộp tiền: Họ và tên, mã số, đóng tiền học phí Đợt 2.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A, MSHV: N17xxxx, trúng tuyển Đợt 1 năm 2017, đóng tiền học phí Đợt 2.

- Nhà trường không chấp nhận việc Học viên đóng tiền học phí qua thẻ ATM.

3. Chế độ miễn giảm:

- Các Nghiên cứu sinh là cựu sinh viên Trường ĐHCNTT sẽ được giảm 10% học phí nếu đóng đúng hạn.

- Các Nghiên cứu sinh khác sẽ được giảm 5% học phí nếu đóng đúng hạn.

4. Thời hạn nộp học phí: Từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 19/01/2018.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN