Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi kết thúc môn Triết ONLINE ngày 07/8/2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên về việc thi kết thúc môn Triết:

Hình thức thi : Online vào tối thứ bảy ngày 07/8/2021. Học viên sẽ nhận được đề thi vào 6g00 tối thứ 7 trên moodle và hoàn tất bài thi nộp bài trước 12g00, hệ thống sẽ đóng.

Bài tiểu luận cũng sẽ nộp cùng lúc với bài thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN