Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thang máy tại cơ sở 291, Điện Biên Phủ bị hỏng

Kính gửi Quý Thầy/ Cô và Anh/Chị học viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quý Thầy/ Cô và Anh/Chị học viên về việc thang máy tại cơ sở 291, Điện Biên Phủ đang bị hỏng.  Phòng thông tin đến Quý Thầy/ Cô và Anh/Chị học viên được biết.

Trân trong

Phòng ĐTSĐH&KHCN