Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Bùi Danh Hường

Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên Hội đồng đánh giá LATS cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Bùi Danh Hường sẽ không tổ chức.

Khi nào có lịch bảo vệ mới Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ thông báo đến: các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm được biết.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.