Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc khảo sát ý kiến HVCH tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh Chị học viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 về việc thực hiện khảo sát ý kiến của người học như sau:

- Thời gian: ngày 15/12/2018 (Thứ bảy) khi dự lễ tốt nghiệp.

- Hình thức: Khảo sát trên phiếu giấy.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: