Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc khảo sát HVCH khóa 2018 đợt 1 về hoạt động giảng dạy của GV năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên khóa tuyển 2018 đợt 1 khảo sát HVCH về hoạt động của Giảng viên năm 2018 (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm).

Đề nghị các Anh/Chị học viên thực hiện theo yêu cầu của thông báo số 130/TB-ĐHCNTT, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: