Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hướng dẫn hiệu chỉnh luận văn thạc sĩ sau bảo vệ ngành CNTT và KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 27/12/2018, ngành CNTT và ngày 04/01/2019 ngành KHMT như sau:

1. Nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục hiệu chỉnh: ngày 10/01/2019 (thứ năm).

Thời gian: 9g00 sáng, ngành: CNTT

Thời gian: 9g30 sáng, ngành: KHMT

Địa điểm: Phòng A.106 (Thủ Đức)

2. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 24/01/2018.

3. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

4. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

5. Cập nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.