Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc gia hạn và thôi học khóa tuyển 14 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học viên khóa 2019 đợt 2 về việc gia hạn và thôi học theo file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN