Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 3 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên thời gian gia hạn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 3 ngành KHMT và CNTT như sau:

- Thời gian nộp theo thông báo trước: 05/11/2018.

- Thời gian được gia hạn: 20/11/2018.

Đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trương, lưu ý thực hiện.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.