Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc gia hạn thời gian học tập đối với học viên khóa 12 (2017) đợt 1

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 12 (2017) đợt 1 về thủ tục gia hạn cụ thể như sau:

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện:

  • Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo.
  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định
  • Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên.
  • Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định.

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện.

Thời gian nhận đơn: Ngày 26-30/8/2019 (Ngày 31/8 Phòng không làm việc)

Trân trọng.