Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quy định về việc gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ (xem chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.