Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong CTĐT sau đại học

Thực hiện công văn số 1418/ ĐHQG-SĐH, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của ĐHQG- HCM về việc đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sau đại học, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các học viên khóa tuyển 2018 như sau: 

Để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM, đặc biệt là tạo điều kiện môi trường, giúp học viên đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của ĐHQG-HCM, ĐHQG- HCM thông báo việc đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo (CTĐT) trình đô thạc sĩ thời lượng tối thiểu là 60 tiết (4 tín chỉ) cụ thể như sau:

  • Đối với khóa tuyển từ đợt 1 năm 2018 trở về trước: khuyến khích tăng cường giảng dạy ngoại ngữ.
  • Đối với khóa tuyển từ đợt 2 năm 2018 trở đi: đưa ngoại ngữ là môn học, học phần bắt buộc vào chương trình đào tạo (CTĐT).

Phòng ĐTSĐH&KHCN.