Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đưa môn tiếng Anh là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2018

Thực hiện Công văn số 1418/ĐHQG-SĐH, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sau đại học, Nhà trường thông báo đến các Khoa có đào tạo sau đại học và học viên như sau:

  1. Học phần ngoại ngữ tiếng Anh (4 tín chỉ) được đưa vào chương trình đào tạo kể từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2018 nhằm hỗ trợ học viên đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp theo quy định của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Học phần này không tính vào điểm trung bình chung tích lũy.
  2. Học viên phải thi đạt học phần tiếng Anh trong vòng 15 tháng đầu tiên của khóa học để được xét giao đề tài luận văn.
  3. Xét miễn học phần tiếng Anh
  • Học viên được xét miễn học học phần tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu theo quy định tại quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
  • Tại bất cứ thời điểm nào trong khóa học, học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu theo quy định có thể nộp chứng chỉ cho Trường để được công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp. Chứng chỉ phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn (ngày nộp chứng chỉ).

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: