Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc dự họp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT đợt vét

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên khóa 8,9 đã đăng ký bảo vệ đợt vét ngành KHMT vào cuối tháng 12/2017 như sau:

Tham dự họp với Thầy  Ngô Tuấn Kiệt vào lúc 14h30, chiều thứ sáu, ngày 05/01/2018, Phòng E.5.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Thời gian bảo vệ dự kiến: 11/01/2018.

Đề nghị các học viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.