Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đóng lệ phí gia hạn khóa 2018 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo hoãn thời gian đóng lệ phí gia hạn khóa 2018 đợt 1 cho đến hết tháng 2 năm 2021. Những trường hợp đã đóng rồi thì bảo lưu, các trường hợp chưa đóng thì các bạn có thể đóng sau tháng 2 năm 2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN