Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký xem xét gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên khóa 2015, 2016 đã được giao đề tài luận văn thạc sĩ nhưng sau 6 tháng đến nay chưa đăng ký bảo vệ luận văn đúng hạn theo quy định, đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trương đăng ký đơn để được xem xét gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:

1. Đăng ký trực tiếp qua form tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1FjCjXOMEXC_VvcwhHvsnF5bjuFpeO7AGJ2OGPkA...

 (Đề nghị đọc thật kỹ và thực hiện đúng theo form).

2. Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/03/2019 (thứ hai).

3. Mẫu đăng ký theo file đính kèm.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.