Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký thi VNU của ĐHQG-HCM

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên (có nhu cầu) về việc đăng ký thi chứng chỉ VNU của ĐHQG-HCM như sau:

 https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ky-thi-vnu-ept-mien-phi-dot-1-trong-nam-2018

Các Anh/ Chị đọc kỹ thông báo và đăng ký dự thi theo đúng thời gian và địa điểm đã quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.