Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng ôn và thi tiếng Anh 2 kỹ năng (Nói, Viêt) đạt chuẩn đầu ra

Thân chào các Anh/ Chị học viên,

Nhằm hỗ trợ giúp các Anh/ Chị học viên có nguyện vọng học ôn thi và thi chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Nói, Viết) theo chuẩn đầu ra, Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức lớp ôn thi và thi chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Nói, Viết) dành cho học viên Sau đại học Trường ĐHCNTT. Theo đó, nếu các Anh/Chị đăng ký đủ số lượng (40HV), Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ phối hợp  với Trường ĐHKHTN tổ chức, triển khai thực hiện.

Do vậy, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các học viên có nguyện vọng, hãy cùng nhau đăng ký theo form dưới đây.

Thởi gian đăng ký: từ ngày ra thông báo  đến hết ngày 15/08/2018 tại link sau:  http://bit.ly/2ArGGY2

Mong các Anh/Chị học viên quan tâm, lưu ý.

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.