Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020 (xem chi tiết tại link sau):

Đề nghị các Anh/ Chị dùng mail trường cấp đăng ký như sau:

1. Link thông báo đăng ký của Phòng CTSV tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-dang-ky-tham-du-le-tot-nghiep-va-trao-bang-nam-2020

Thời gian đăng ký cho Phòng công tác sinh viên đến trước 16 giờ ngày 31/10/2020.

2. Link thông báo đăng ký của Phòng ĐTSĐH&KHCN tại: https://docs.google.com/forms/d/1AKSd2OilSgWwzYLsWpFH6j7ZCo-IJkERKS2i1F8...

Deadline đăng ký: ngày 31/10/2020.

Đề nghị 32 Anh/ Chị học viên tốt nghiệp năm 2020 khẩn trương đăng ký tham dự lễ đúng theo thời hạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công.

Lưu ý:

  • Học viên hoàn tất việc đóng lệ phí tốt nghiệp theo quy định (nếu chưa).

Chúc mừng các tân thạc sĩ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.