Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết tại link sau):

Link thông báo đăng ký của Phòng CTSV   https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-tham-du-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-2-nam-2019

Thời gian đăng ký cho Phòng công tác sinh viên đến trước 16 giờ ngày 15/11/2019.

Đề nghị 17 Anh/ Chị học viên tốt nghiệp đợt 2, khẩn trương đăng ký tham dự lễ đúng theo thời hạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ thành công.

Lưu ý:

  • Học viên hoàn tất việc đóng lệ phí tốt nghiệp theo quy định (nếu chưa).

Chúc mừng các tân thạc sĩ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.