Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (xem chi tiết tại các link sau):

Thời gian đăng ký cho Phòng công tác sinh viên đến đến hết 16 giờ ngày 01/06/2019.
 
Đề nghị 16 Anh/ chị học viên đăng ký tốt nghiệp đợt này lưu ý đăng ký theo link của Phòng Công tác sinh viên đúng hạn.
 
Lưu ý:
  • Học viên hoàn tất việc đóng lệ phí tốt nghiệp theo quy định (khi có thông báo của Phòng Kế hoạch -Tài chinh).
  • Mang theo thẻ học viên, CMND khi nhận bằng.
  • Mang theo bìa đựng và bảo quản Bằng tốt nghiệp (khổ A3).
 
Chúc mừng các tân thạc sĩ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.