Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc môn ngày 8/1/2022 và 9/1/2022

 Môn thi: Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

- Thời gian làm bài: 90 phút (Học viên được tham khảo tài liệu), Bắt đầu làm bài: 18g30, kết thúc: 20g00 ngày thi: 08/01/2022 

- Học viên sẽ đăng nhập moodle để xem đề thi và nộp bài trên moodle theo giờ qui định, quá 20g30 sinh viên không thể nộp bài

- Học viên và cán bộ coi thi sẽ đăng nhập MS team để điểm danh qua code: rnq0qn1

 

Môn thi: Công nghệ máy tính hiện đại

- Thời gian làm bài: 120 phút (Học viên được tham khảo tài liệu), Bắt đầu làm bài: 18g30, kết thúc: 20g30 ngày thi: 09/01/2022 

- Học viên sẽ đăng nhập MS team môn học để xem đề thi và nộp bài trên MS Team theo giờ qui định.

- Học viên và cán bộ coi thi sẽ đăng nhập MS team môn học có sẵn:  eavhf6q

Anh/Chị học viên vui lòng xem danh sách thi và truy câp vào moodle, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email cuongvtk@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN