Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Vinh Tiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Vinh Tiệp, Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01).

- Tên đề tài luận án: Truy vấn hiệu quả thông tin thị giác từ dữ liệu lớn để phát triển môi trường thông minh. 

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 8 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn 1:  PGS. TS Trần Minh Triết

- Người hướng dẫn 2:  PGS. TS Dương Anh Đức

- Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

- Phản biện độc lập 2: PGS. TS Trần Thị Thanh Hải

- Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Trân trọng.