Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thành Trung

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- NCS:  Nguyễn Thành Trung,   Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01

- Tên đề tài luận án:  Nâng cao hiệu quả tính toán tìm tập phổ biến theo hướng tiếp cận tập đóng.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn 1:  PGS. TS Nguyễn Phi Khứ

- Người hướng dẫn 2:  PGS. TS Nguyễn Đình Thuân

- Phản biện độc lập 1: PGS. TS Nguyễn Thái Nghe

- Phản biện độc lập 2: PGS. TS Nguyễn Đức Dũng

- Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.