Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hồ Trung Thành

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- NCS:  Hồ Trung Thành,   Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01

- Tên đề tài luận án:  Phân tích mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề và ứng dụng.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn:  PGS. TS Đỗ Phúc.

- Phản biện độc lập 1: PGS. TS Dương Tuấn Anh

- Phản biện độc lập 2: GS. TS Nguyễn Thanh Thủy

- Phản biện độc lập 3: PGS. TS Nguyễn Lê Minh

- Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.