Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Kiên Cường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức phiên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM với đề tài:

“Hệ thống Hỗ trợ Học tập Thích nghi dựa trên Ontology của Mô hình Người học”

Của nghiên cứu sinh:

Đặng Kiên Cường

Ngành:

Khoa học máy tính

Mã số:

62 48 01 01 (9 48 01 01)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trân trọng kính mời:

các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâmđến dự buổi họp chính thức
của Hội đồng.

Thời gian:

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 03 tháng 9 năm 2019

Địa điểm:

 

Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ:

Chuyên viên: Nguyễn Minh Linh,
điện thoại: 0984098572, email: linhnm@uit.edu.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp./