Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét tốt nghiệp về thời gian dự kiến sẽ nhận bằng vào tuần đầu tháng 6/2018 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau). Nếu Anh/ Chị nào có nhu cầu cần giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đề nghị gửi mail cho Cô Thúy: Email: thuyntd@uit.edu.vn, có cung cấp thông tin (MSHV, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, học viên khóa, ngành...)

Phòng ĐTSĐH&KHCN.