Skip to content Skip to navigation

Thông báo về chương trình thực tập và postdoc tại Nhật

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học và Nghiên cứu sinh quan tâm về chương trình thực tập và postdoc tại Nhật (intership 6 tháng thực tập ở Nhật) với đề tài nghiên cứu liên quan tới Machine Learning, Computer Vision, Data Science.
Ngoài ra, còn một suất postdoc tai đại học Osaka, về Media Clone, có thể làm ngắn hạn 6 tháng hoặc dài hạn 3 năm.
Anh/Chị học viên nào quan tâm, vui lòng liên lạc với TS. Đào Minh Sơn (sondm@uit.edu.vn) để biết thêm chi tiết.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.