Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Nguyễn Tấn Cầm

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trân trọng thông báo về việc tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS. Nguyễn Tấn Cầm để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Đánh giá nguy cơ thất thoát thông tin nhạy cảm trên thiết bị Android":

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hậu

Nội dung báo cáo lần 01:

Nội dung báo cáo:

(1)  Giới thiệu bài toán.

(2)  Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức.

(3)  Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án.

(4)  Các công bố khoa học.

(5)  Kết luận và hướng phát triển.

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Tấn Cầm

Thời gian: 10 giờ 00, sáng thứ sáu, ngày 11/05/2018

Địa điểm: Phòng A.114, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.