Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Đoàn Huấn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Đoàn Huấn để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn. Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG BI"

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thuân; PGS.TS Hồ Bảo Quốc

Nội dung báo cáo:

    1. Dẫn nhập

    2. Tổng quan về phân tích và quản lý rủi ro

    3. Tổng quan nghiên cứu của luận án

    4. Phát triển một số phương pháp nhận diện & phân tích rủi ro

    5. Kết luận

    6. Tài liệu tham khảo

Người báo cáo : NCS. Đoàn Huấn

Thời gian: 09h30 sáng thứ sáu, 22/09/2017

Địa điểm : Nhà C, phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.